Doporučená literatura

Předkládáme vám k inspiraci a prostudování seznam autorů a knih, ze kterých byly převzaty některé myšlenky a podklady pro program Klíčového hnutí.


Český helsinský výbor