Klíčové hnutí

Klíčové hnutí si klade za cíl vrátit do veřejného života možnost skutečného uplatnění jednotlivce a rozvoj místních společenství. Formy vzdělávání, kultury i pracovních nabídek by měly poskytovat prostor pro tvořivost, osobní rozvoj a vědomé duchovného rozměru lidské existence.

Ve veřejném životě a při jeho správě by měly být složky společnosti (politická, ekonomická a kulturně-duchovní) oddělené a vzájemně spolupracující. Právě v prorůstání těchto tří složek do jednoho mocenského celku spočívá současná krize společnosti i politiky, a proto jejich samostatnost, kdy každá působí ze sebe a za sebe a vzájemně spolupracuje, je jediným možným východiskem.

Nepůjde to samozřejmě najednou, ale je možné se k cíli přibližovat metodou postupných kroků už teď a tady.

Táňa Fischerová


Český helsinský výbor