Předsedkyně

Táňa Fischerová  /* 6. 6. 1947 Praha/

Politička, herečka, spisovatelka, moderátorka, občanská aktivistka

Po dvou letech studia na brněnské Janáčkově akademii múzických umění nastoupila do pražského Činoherního klubu, odkud musela v roce 1973 odejít. Hostovala v různých divadlech, spolupracovala zejména s Janem Kačerem a Evaldem Schormem. Točila filmy s Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem a Karlem Kachyňou. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderovala televizní Adventní koncerty v České televizi.

Angažuje se v řadě neziskových, charitativních a občanských aktivitách /Nadace Vize 97, Hnutí DUHA, Remedium, Máme otevřeno?, Amnesty International, Šance, STUŽ, Arnika, ProAlt/. Je prezidentkou ITI – českého střediska mezinárodního divadelního institutu.

V červnu 2002 byla na kandidátce US-DEU zvolena jako nezávislá poslankyně do Parlamentu ČR. V rámci své parlamentní práce byla místopředsedkyní Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a aktivní členkou několika dalších těles.

Po konci poslaneckého mandátu v roce 2006 se nadále zabývala politikou, se kterou nyní měla bezprostřední zkušenost. Protože došla k poznání, že bez ideálů uplatňovaných v praxi se nelze v rámci společnosti a obzvlášť politiky vymanit z nefungujících vzorců, rozhodla se spolu se svými spolupracovnicemi založit Klíčové hnutí. To bylo registrováno již v roce 2008. Klíčové hnutí staví na nových pohledech a nápadech, které dávno existují v knihách některých vědců, sociologů, filosofů i ekonomů a inspiruje se také teorií sociální trojčlennosti rakouského filozofa a humanisty Rudolfa Steinera. Zároveň klade vysoké požadavky na mravnost těch, kteří jej reprezentují.

V létě roku 2012 se po dlouhém váhání rozhodla vyslyšet mnohé výzvy k přijetí prezidentské kandidatury v historicky první přímé volbě prezidenta České republiky, a přestože nebylo času nazbyt, podařilo se díky značnému úsilí řady dobrovolníků nasbírat potřebných padesát tisíc podpisů, které byly třeba k zákonnému uznání kandidatury. Přesné číslo bylo 72 610 podpisů, z nichž MV uznalo jako platných 64 961.

Táňa Fischerová se rozhodla pro prezidentskou kampaň s minimálním rozpočtem a bez prvků marketingové manipulace. Na rozdíl od jiných kandidátů nedisponovala miliony na volebních účtech a postavila se například proti rozšířenému využívání billboardů. Kampaň Táni Fischerové byla postavena na neplacených nadšencích. Ti se často velmi originálním a tvůrčím způsobem podíleli na šíření myšlenek, které se dají shrnout do hesla: „Nevolme již menší zlo, volme rovnou dobro!“. Táňu Fischerovou v prezidentské kampani podporovala řada známých osobností a krom Klíčového hnutí ji podpořila i Strana zelených.
166 211 hlasů, které Táňa Fischerová prostřednictvím nekomerční kreativní kampaně získala, lze považovat za skvělý úspěch a závazek do budoucna. V České republice žije evidentně mnoho lidí, kteří si uvědomují, že se současným systémem nelze čelit novým výzvám a je nutné hledat alternativy.

Koncem března 2013 byla zvolena předsedkyní Českého helsinského výboru.

Knihy:


Český helsinský výbor