Vedení hnutí

Usnesení valného shromáždění Klíčového hnutí

Valné shromáždění Klíčového hnutí dne 9. 2. 2013 zvolilo své orgány takto:


Český helsinský výbor