PRINCIPY KLÍČOVÉHO HNUTÍ V PRAXI: Vzdělávání

14. 7. 2014

Náš program Klíčového hnutí je postaven na principu sociální trojčlennosti, to znamená oddělení ekonomiky, politiky a duchovně-kulturní oblasti do samostatných částí, které pracují podle vlastních principů a rozhodují o sobě samy, každá  organizacemi, které si utvoří. Protože mnohým není jasné, o čem mluvíme, rozhodli jsme se dokumentovat nutnost tohoto nazírání na společnost a její  principy na příkladech současných zákonů a událostí v naší společnosti.

Více v Menu "Nové vize"


Český helsinský výbor