K návštěvě čínského prezidenta v ČR

28. 3. 2016

V den příletu čínského generálního tajemníka čínské komunistické strany a současně čínského prezidenta do České republiky jsme byli svědky neuvěřitelných obrazů. Dnes si zřejmě jakákoli soukromá společnost může dovolit objednat a vyvěsit vlajky kdekoli si v Praze zamane. Objednané davy Číňanů s vlaječkami se mohou prát s českými aktivisty, kteří mají jiný názor a policie ČR chrání čínské občany před občany naší země. Taková je praxe v zemi, kde máme demokracii.

Místo, abychom čínským hostům ukázali, že u nás umožňujeme a hájíme svobodu jiného názoru, který patří k demokratické zemi, servilně odstraníme vlastní občany z cesty autoritativnímu vládci. Jakoby nebylo roku 1989, jako bychom se skokem ocitli v minulém režimu, ovšem za vydatné podpory českého prezidenta, vlády a orgánů České republiky.

Tak vypadá skutečnost, pokud politici nadřadí ekonomické zájmy několika mocných společností nad lidská práva. Ekonomika a obchod neznají morálku a mravnost a proto jejich dominance (v případě Číny ruku v ruce s autoritativní vládou jediné strany), vede k úpadku lidských práv a lidské důstojnosti. Povinností politiků demokratických zemí není obchodovat, ale nastolovat rovnost všech před zákonem. Globalizace způsobila, že země, které dodržují ekologické, sociální, duchovní a lidská práva se ocitají v nevýhodě, protože nemohou obstát v konkurenci levné pracovní síly, masy bez lidských práv a bez jakýchkoli ochranných prvků, které patří k lidskému vývoji.

Naši politici (a nejen oni) se pokoušejí zbavit nás této vybojované vymoženosti a navrátit stav společnosti do bodu, ve kterém přežívají pouze silní. Ukázala to i dnešní smutná zkušenost. Nebezpečím pro naši společnost nejsou bědní uprchlíci, kteří potřebují pomoc, ale mocné skupiny, které vládnou ekonomicky a jsou propojené s politiky. Na umlčování a vraždění lidí jiných názorů nemůže stát žádný slušný stát.

Nemlčme. Ještě máme demokracii. Jednou může být pozdě.

Táňa Fischerová


Český helsinský výbor