Dopis Táni Fischerové k současné situaci a předčasným volbám v České republice

21. 9. 2013

„Mnozí čekají, až oznámíme, jak dopadla jednání o spolupráci, která jsme vedli. Výsledkem je, že zůstáváme spojeni se Změnou Jana Korytáře, pod jejímž názvem jde na kandidátky více menších hnutí a osobností zejména neziskového sektoru. Se zelenými nakonec po vleklém vyjednávání k dohodě nedošlo, zejména proto, že v nich převážilo stranické myšlení, při kterém je bližší košile stranickosti než kabát společnosti.

My chceme věci měnit v ekonomice, politice i ve způsobech jednání, kdy jsou zásadní principy rovnosti a spolupráce. Sestavujeme kandidátky po celé zemi, budeme nabízet lidi, kteří jdou z altruistických důvodů a programy, které přinášejí skutečnou rovnost a solidaritu.

Pokusíme se obnovit některé prvky z prezidentské kampaně, kdy lidé sami šířili materiály a myšlenky a pomáhali tak vlastní aktivitou.
Jsme David proti Goliáši moci a peněz, ale David jej nakonec dokázal porazit. Nikdy se nic nesmí vzdávat a proto jsme tady a je nás už víc. Tak jdeme.“

Táňa Fischerová (18.9.2013)


Český helsinský výbor