Poděkování příznivcům KH a oznámení o ukončení činnosti

30. 12. 2017

Vážení a milí přátelé Klíčového hnutí,                                                             

se smutkem vám oznamujeme, že k 1.1. 2018 vstupuje naše Klíčové hnutí do likvidace.

Po novele zákona O sdružování politických stran a hnutí, která přináší všem nové povinnosti jsme se rozhodli po deseti letech existence Klíčové hnutí ukončit. Novela klade nové nároky zejména na ty malé, kteří nemají výkonný aparát  a všechny povinnosti s činností stran a hnutí spojené vykonávají dobrovolně. Účelem novely bylo nepochybně omezit počet stran a hnutí a tak jako v jiných sférách zbavit se malých ve prospěch velkých. Je to velká škoda nejen pro nás, ale pro celou společnost, protože alternativa k dnešní neutěšené situaci je a vždy bude potřebná. I když ještě nenastal čas k její realizaci, je zde připravena a její čas přijde.

Za ta léta jsme dvakrát kandidovali do poslanecké sněmovny a ukázali tak lidem program, který považujeme za zásadní pro vývoj společnosti. Naším hnutím prošli aktivní i pasivní lidé, kterým velice děkujeme za to, že se byli ochotni, byť pouze nějaký čas, podílet na naší práci a zejména šířit  myšlenky Klíčového hnutí dál. Máme své přívržence a velmi jim děkujeme za podporu. Klíčové hnutí a jeho program jsou už dnes mnohým známé.

Webové stránky budou fungovat dál pod částečně změněným názvem a budeme se z hlediska sociální trojčlennosti dál vyjadřovat k dění v naší zemi. Končíme fyzicky, ale zůstáváme myšlenkově. Náš program je zde stále připraven pro ty, kteří se rozhodnou navázat na práci, kterou jsme tady začali.

Jsme tedy stále zde, pouze v jiné formě. Děkujeme všem, kdo nám věřili, za přízeň. Hodně štěstí a sil.

 

Táňa Fischerová, Barbora Seifertová, Monika Šatavová


Český helsinský výbor