Jaký by měl být český prezident?

24. 1. 2018

 

Sama jste kandidovala v první přímé volbě prezidenta. Vidíte nějaký rozdíl v průběhu prvního kola před pěti lety a nyní?

Některé okolnosti se sobě podobají, jiné jsou rozdílné. I první volbě byli k sobě kandidáti v prvním kole víceméně slušní (včetně Miloše Zemana), ve druhém to však už neplatilo. Letos se mi zdá, že všichni kandidáti přijali za své metody marketingu, bylo vidět méně nadšení, menší zapojení lidí zvenku, i když dobrovolníci jistě také nescházeli. Ve snaze být zvolení všichni kandidáti mluvili podobně a nikdo z nich  nenašel odvahu (alespoň pokud jsem sledovala diskuze) otevřeně říct například, že nějaké menší množství válečných uprchlíků z míst ohrožených válkou máme přijmout, chceme –li se hlásit k humanitní demokracii. Viděla jsem také málo originality a odvahy v názorech.

 

Jaký by měl být český prezident? Který z kandidátů byl pro vás v prvním kole nejpřijatelnější?

Prezident by měl být především mravní osobností, která svým jednáním dává příklad ostatním. Že dodržuje ústavu a je slušný je samozřejmostí. K něčemu takovému zraje člověk celý život a proto nestačí pár měsíců před volbou a dobrý tým, který naučí kandidáta, jak se chovat a jaké odpovědi dávat, aby byl přijatelný. Proto jsem si vytyčila měřítka pro budoucího prezidenta. Je to bezúhonnost v minulém režimu, angažmá ve veřejném prostoru za zlepšení poměrů po roce 1989 a odvaha nazývat věci pravými jmény. To souvisí se svědomím a vnitřní kázní. Nejblíže tomu byl Marek Hilšer, protože ve veřejném prostoru byl vidět. Ani on ale ještě podle mne ještě nedozrál ve skutečnou osobnost. Záleží teď na něm, jakou cestou půjde dál.

 

Ve druhém kole prezidentských voleb se utká Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Jak byste tyto dva kandidáty charakterizovala, a co podle vás mluví v jejich prospěch či neprospěch? Podpoří někoho Klíčové hnutí?

Do hodnocení nikdy nevkládám osobní animozity. Podle mne Miloš Zeman bohužel za pět let svého prezidentství nenaplnil ani osobnostně ani politicky nic z toho, co by prezident měl zosobňovat. To znamená ani nadstranickost, mravnost, moudrost ani spravedlivost. Naopak do výkonu své funkce přinesl zvýhodňování vlastních zájmů, vlastních lidí bez ohledu na jejich pověst a činy, opovrhování ústavou a nadržování velkým korporacím, ať jde o A. Babiše nebo P. Kellnera a státy jako jsou Čína a Rusko. Z jeho dobrých činů uznávám naplnění Ústavního soudu nebo podporu lesních školek. 

Jiří Drahoš má jednu hlavní výhodu. Působí jako slušný člověk a to po Miloši Zemanovi není málo. Jinak ovšem podle mých kriterií sice naplňoval svou kariéru vědce a manažera, ale zápasům za lepší společnost se kromě obhajování Akademie věd, kde to měl v popisu práce, nevěnoval. Nejsem nadšená z jeho poradců, přesto jej v tuto chvíli budu volit, protože věřím, že může vrátit společnost ke slušnosti a kulturně – humanitním hodnotám, které teď dřímají za betonovou stěnou. Klíčové hnutí nepodpoří nikoho, protože jeho programu nikdo z uvedených kandidátů neodpovídá.

 

Dá se chápat druhé kolo jako určité referendum o setrvání Miloše Zemana ve funkci nebo radikální změně v dosavadním stylu výkonu nejvyššího státního úřadu?

Ano. Jedině tak je beru a chápu. Jako referendum o setrvání M. Zemana ve funkci a zásadní změnu ve výkonu nejvyššího státního úřadu.

 

Co soudíte o kritice nejbližších spolupracovníků současného prezidenta, ke které se překvapivě přidal i Andrej Babiš? Jsou skutečně takovou hrozbou a proč?

Ano. Jsou hrozbou pro chod státu i pro výkon funkce prezidenta. Pan Mynář, Nejedlý a Ovčáček jsou tři lidé, kteří si pro sebe nastavili vlastní výhodná pravidla, ovšem po občanech v podhradí se vyžaduje, aby pravidla a zákony dodržovali. Prezidentovi to nejen nevadí, ale opírá se o ně a tím legitimizuje porušování principu slušnosti i svévoli jednotlivých aktérů. Pan Ovčáček se chová jako by nebyl mluvčím, ale prezidentem, což je proti smyslu  jeho profese, pan Mynář domlouvá obchody v cizím státě, tím dělá ostudu naší zemi a nemá dodnes bezpečnostní prověrku a pan Nejedlý připomíná minulý režim,  kdy o všem rozhodovali poradci, kteří měli velkou moc a nenesli žádnou odpovědnost, protože vlastně byli i nebyli současně.

 

Jiří Drahoš je zase svými odpůrci líčen jako bezbarvý lokaj bruselských zájmů, který například udělá vše pro přijetí co největšího množství uprchlíků ku spokojenosti vedení EU. Ačkoliv se opakovaně k těmto výtkám vyjadřoval a své názory prezentoval, jsou stále opakovány,  a mnoho občanů jim věří.  Jak si to vysvětlit?

Tady je bod, pro který jsem kritizovala všechny kandidáty. Díky extrémistům jako je pan Konvička, Okamura a kteří  Miloši Zemanovi nejen nevadí, ale naopak je podporuje, a díky mediím, která ve velké většině předváděla pouze davy uprchlíků, kteří se valí jako kobylky, aby požrali všechno živé a zničili Evropu i nás, se podařilo většinu lidí přesvědčit, že nemáme přijmout vůbec nikoho a máme se raději zadrátovat a ozbrojit, než bychom sem někoho pustili. Ve světě dnes působíme jako odstrašující země a to není dobrá nálepka. Co by tomu řekl Masaryk, za jehož působení sem přicházeli uprchlíci před bolševiky a existovaly programy a finance na jejich začleňování do společnosti? Co Václav Havel, za jehož prezidentství sem přišli desítky tisíc uprchlíků (muslimů) z Bosny, a dostalo se jim přijetí a porozumění? A kde jsme dnes? U nás, kde žijí lidé soucitní, kde se vybírá spousta peněz na charitu a pomoc druhým nenávidíme lidi v nouzi, protože neznáme jejich jednotlivé strašné a truchlivé osudy.  Jiří  Drahoš podepsal petici vědců, se kterou lze jenom souhlasit a dnes by měl své správné postoje hájit a ne ustupovat populismu extrémistů a bránit se. Měl by vysvětlit, že odpovědnost za svět znamená solidarizovat se s bědnými a pár stovek jich přijmout a pak se nemusíme bavit o kvótách, které jsou vždy náhražkou tam, kde není dobrá vůle. Měl by pochválit naše lidi, kteří vždy uměli pomáhat a apelovat na toto dobré a ušlechtilé jádro.  To, že  Drahoše tak líčí ti, kdo nahnali lidi k těmto postojům, nepřekvapuje. Využijí všeho a vedou zemi ke dnu. Rozděl a panuj. Staré pořekadlo a tito lidé s ním umně zacházejí.

 

Jak na vás prezident působí po zdravotní stránce? Opravdu je tak zdráv, jak uvádějí jeho lékaři nebo může jít o účelová tvrzení? Například psychosomatolog  Jan Hnízdil tvrdí, že je Zeman ve vážném zdravotním stavu…

Stačí se přece podívat na jeho tvář. Jeho fyziognomie se za poslední rok zásadně proměnila. Dívá se na nás starý vyděšený člověk s vyhaslýma očima. Nepotřebuji týmy lékařů, aby mi vyvrátili, co vidím. Miloš Zeman je na konci svých sil. Je podle mne neodpovědné z těchto důvodů, že znovu kandiduje. Nemůže zaručit, že dokončí svůj mandát. Co když se zhorší jeho stav a neodstoupí ze zdravotních důvodů. Jak bude země fungovat?

 

Sledujete události ve Sněmovně a práci nových politických uskupení?  Kam směřuje podle vás současná situace a má Andrej Babiš šanci podruhé při sestavování vlády uspět? Co byste mu doporučila? Jak vnímáte pružný výklad ústavy, jak ho interpretuje dosavadní prezident?

Situaci sleduji s úzkostí. Hnutí Andreje Babiše, které vede jako firmu, menšinová vláda, kterou chce vést jako firmu, to všechno jsou nebezpečné signály, které, pokud se začnou rozvíjet, zničí demokracii. Například vláda má rozhodovat ve sboru po diskuzi, nikoli tak, že její předseda o všem pro sebe důležitém rozhodne sám jako ve firmě. Demokracie je diskuze a hledání nejlepších řešení pro všechny složky společnosti, nikoli převodová páka pro Agrofert. Nepřekvapuje, že A. Babiš dovolil okamurovcům a komunistům, aby obsadili důležitá místa ve sněmovně. Všichni tito hráči už ukazují, že jdou jedině po moci, ideály stranou. Kromě toho kniha Žlutý baron a dokument Selský rozum ukazují, jak ve skutečnosti podniká „úspěšný podnikatel“. Komunisté, kteří se snažili přesvědčit společnost, že už jsou jiní, odhodili masky a už ani neskrývají, že udělají všechno a spojí se s kýmkoli, kdo jim dá podíl na moci. Jistěže se vždy každý ohání ušlechtilými zájmy. Kdysi pomohli zvolit V. Klause a teď pomáhají největšímu podnikateli v zemi, který je navíc pro nečestné podnikání trestně stíhán. O panu Okamurovi, který byl v minulé sněmovně v podezření, že odváděl stranické peníze na svůj účet, který, kdykoli je osloven nasadí pomyslnou gramofonovou desku, na které opakuje stále totéž a který otevřeně vyhrožuje mediím veřejné služby, raději nemluvit. Andrej Babiš by měl ustoupit a netrvat na tom, že bude opět premiérem. Jinak nevím. Bude to zápas, který může dopadnout tak, že po velkém tlaku a tajných dohodách mu vybraní poslanci a kluby vládu schválí, ale také se dohoda nemusí podařit. Uvidíme. Záleží také na tom, kdo bude zvolen jako prezident. Interpretaci ústavy Milošem Zemanem jsem vždy považovala za svévoli.

 

S Václavem Havlem vás pojilo dlouholeté přátelství. Dokázala byste odhadnout, jak by vnímal aktuální dění na české i mezinárodní politické scéně?

Václav Havel by byl zděšen. Kdyby žil, tak by z toho, co se děje, znovu umřel. Všechno, co přinesl je v troskách. Kultura, sebereflexe, humor, úcta ke druhým a ke slovu. Nebyl by šťastný ani z mezinárodní situace. Kdo by dnes mohl být šťastný, když se dívá do světa i do naší země?

 

Jaký by měla naše politická reprezentace zaujmout postoj k procesům v Evropské unii tak, abychom stále neměli pocit, že je nám něco nařizováno, vnucováno, nebo že bychom dokonce měli z tohoto svazku vystoupit?

Naše reprezentace je farizejská. Mnoho smluv jsme podepsali, ale teď se tváříme, že je podepsal někdo jiný. Na místo toho, abychom tak přicházeli do EU i s kritikou, ale také novými nápady, co dělat, stavíme se na špičky, a vší silou těm větším okopáváme kotníky. To není politika, ale žabaření. Mám také výhrady k EU, zdá se mi  příliš neoliberální, ale to my jsme přece taky. Naše Evropa by měla být Evropou rovnosti, solidarity, kultury a sdílení hodnot, na kterých Evropa vždy stavěla. Ne Evropou velkých ekonomických zájmů a zisku, to nebude nikdy fungovat. Na druhou stranu přináší také dobré zákony, například chce omezovat daňové ráje, ale naše republika ústy našich představitelů je proti. Chce omezit glyfosáty, ale naše republika je proti. Chrání naše národní parky víc než my sami. Co s tím? Vystoupit? Podívejte se na Britanii, jak v tom bruslí a teprve teď její občané chápou, jak špatný to byl nápad. A to je velká a ekonomicky mocná země. Pokud vystoupíme, nic nás už neochrání a vrátíme se do náruče velkého bratra Ruska a nově i Číny. A bude po naději, kterou si tentokrát prošustrujeme sami.

 

V jaké vývojové fázi se nachází naše společnost? Směřujeme ke světlým zítřkům nebo je nám souzeno prožít nelehké období spojené s nutnou obnovou politické kultury a na mezinárodní úrovni například s důsledky migrační krize nebo napjaté situace mezi Západem a Východem?

Bohužel se obávám, že ke světlým zítřkům nesměřujeme. Hlavně jsou tady znepokojivé tendence ve všech oborech. Globální oteplování může přinést velké katastrofy, planeta vysychá, půda je zničená a spodní vody v naší zemi z velké míry také. Mořský život hubíme jednou plasty a vylitou ropou, podruhé nadměrnou těžbou, znečišťováním a nadměrným rybolovem. Lesy ničíme na všech místech planety. Zvířat valem ubývá. Kolik milionů lidí žije v bídě a bez naděje. Vládnou velké nadnárodní korporace, které stojí nad zákony, dnes už sedí přímo v politických křeslech a občanům ve všech zemích světa se daří čím dál hůř. Podívejte se na přírodní katastrofy a rozmary počasí posledních let. Migrační krize je toho důsledkem. Naše ekonomické a finanční modely jsou nefunkční a nikdy nevíme, kdy to zase rupne. Že se to stane, víme a říkáme tomu ekonomické cykly. Je nejvyšší čas začít s tím něco dělat.

 

Klíčové hnutí se profiluje na ideách sociální trojčlenosti definované před sto lety Rudolfem Steinerem. Co všechno by se muselo v českém politickém systému změnit, aby tato filozofie uspěla?

Především lidé musejí pochopit, že toto uspořádání společnosti by přineslo skutečnou naději. Existují ekonomové zejména v Německu a Švýcarsku, kteří už dávno navrhli postupné kroky, jak by mohla fungovat ekonomika a finanční systém podle trojčlennosti. Klíčové hnutí jsme založili proto, aby mohly vznikat zákony, které by pomáhaly ze sféry politické.  Mnoho nápadů už je tady, ale čekají na lidi, kteří by je pochopili a začali uskutečnovat na všech úrovních. V ekonomické i politické. Přiznám se, že jsem věřila, že v naší zemi by to lidé mohli chápat po zkušenostech, kterými jsme prošli. Ale ukázalo se, že do politiky schopní a vědomí lidé vstupovat nechtějí a když ano, tak pouze tam, kde je moc a ne ideály. Přesto naše programy i naše webové stránky  tady zůstávají. Pro budoucnost. Jednou to lidé pochopí.

 

/rozhovor s Táňou Fischerovou pro Expres.cz/


Český helsinský výbor