Inspirace

ETICKÉ BANKOVNICTVÍ V USA  /27.8.2013/

Zhruba 30 milionů občanů USA nemá bankovní účet nebo má omezený přístup k finančním službám. Bankovní poplatky, minimum umístěných prostředků na účtu a ostatní omezující opatření bank odstřihly téměř 10% občanů USA od veřejných služeb, které ostatní považují za samozřejmost.

 

Změnit tento stav si klade za cíl nový projekt vzešlý z hnutí Occupy Wall Street nazvaný "Occupy Money Cooperative", družstevní bankovní podnik, o kterém zřizovatelé říkají, že podnikne revoluci v rozšiřování finančních služeb k lidem, kteří by jinak byli odstřihnuti od bankovního systému.

 

"Myslím si, že je zcela zřejmé, že s bankovním průmyslem je něco v nepořádku. Součastná ekonomická krize byla částečně zapříčiněna neuvěřitelně neodpovědným chováním bank, které nezřízeně půjčovaly a poté musely být námi zachraňováni," říká Carne Ross, zakladatel a ředitel Money Cooperative. "Tento systematický risk nebyl legislativou přicházející z kongresu vůbec vyřešen. Ve stejné době, poněkud více v utajení, je mnoha lidem zabráněn přístup k bankovním službám. Jsou drženi mimo ekonomiku a naplnění jejich plného potenciálu, protože jim banky neposkytují svoje služby."

 

Základy pro tento projekt byly položeny nazpět v roce 2011, kdy se skupina aktivistů Occupy Wall Street potkala v parku Zuccontti a začala rozebírat myšlenku založení nové banky, protože měli plné zuby diskriminujícího bankovnictví ve Spojených státech.

 

Jak to funguje? Družstvo je řízeno malým výborem zakladatelů, který bude dohlížet na uvedení nového produktu na trh – předplacené debitní karty, jejíž vklady budou kryty Federal Deposit Insurance Corporation. Za 99 centů za měsíc budou moci členové družstva užívat debitní kartu a mít možnost vyjádřit se k tomu, jak je družstvo řízeno. V budoucnosti bude členstvo družstva mít možnost demokraticky volit členy výboru.

 

Vývoj situace v USA přinesl na uživatele předplacených debitních karet velkou zátěž mnoha poplatků – některým zákazníkům je účtováno více než 2 dolary za to, že zkontrolují zústatek na účtu a vyberou peníze.

 

Mnoha nízko placeným zaměstnancům ve velkých korporacích jako je Walgreens, Taco Vell či Wal-Mart je vnuceno přijímat svoji výplatu na předplacené karty a od mnohých dalších společností – velkých i malých – se očekává, že budou následovat tento trend. FDIC odhaduje, že v roce 2014 bude zhruba 60 bilionů dolarů ve mzdách distribuováno ročně k pracujícím touto metodou.

 

Korporace tak ušetří miliony díky nevyužívání papírových šeků a přímých vkladů, ale vzrůstající množství pracujících tak cítí tlak bankovních poplatků. V některých případech jsou zaměstanci odmítáni, pokud požadují tradiční metodu platby mzdy, za kterou se neúčtují poplatky.

 

 

SPOŘITELNÍ A ÚVĚŘOVÁ DRUŽSTVA

 

Od počátku startu hnutí Occupy v roce 2011 mnoho Američanů přešlo k spořitelním a úvěrním družstvům a místním bankám, aby si zajistili možnost účasti na svobodném a odpovědném bankovnictví. Na rozdíl od Bank od America, Chase a dalších velkých bank jsou družstva vlastněna kolektivně držiteli účtů a zřídka účtují jakékoliv poplatky za základní služby.

 

Tato družstva v minulých letech přilákala miliony Američanů. Podle nedávné studie SNL Financial spořitelní a úvěrní družstva získala jen v prvním fiskálním kvartálu tohoto roku 676 583 nových členů, čímž se posílily již tak dobré přírůstky z kvartálů minulých.

 

Společnost odhaduje celkový počet členů spořitelních a úvěrních družstev ve Spojených státech na 95.7 milionů, v roce 2012 pak 93.8 milionů. Toto znamená 2,11% přírůstek členů za jeden rok.

 

3. května 2013 zástupci kampaně Move Our Money ohlasili, že tisíce lidí oznámilo přesun více než 547 milionů dolarů (tj. 10,5 miliard českých korun) z velkých bank do bank družstevních.

 

Zdroj: http://www.occupy.com/article/occupy-money-cooperative-introduces-new-financial-service


Český helsinský výbor