Nové vize

PRINCIPY KLÍČOVÉHO HNUTÍ V PRAXI: Vzdělávání

14. 7. 2014

Náš program Klíčového hnutí je postaven na principu sociální trojčlennosti, to znamená oddělení ekonomiky, politiky a duchovně-kulturní oblasti do samostatných částí, které pracují podle vlastních principů a rozhodují o sobě samy, každá  organizacemi, které si utvoří. Protože mnohým není jasné, o čem mluvíme, rozhodli jsme se dokumentovat nutnost tohoto nazírání na společnost a její principy na příkladech současných zákonů a událostí v naší společnosti.

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Na začátku července 2014 navštvil premiér Bohuslav Sobotka ministerstvo školství a doporučil ministru Chládkovi, aby se zaměřil na základní a střední školství s tím, aby tyto školy zdůraznily akcent  na  přípravu žáků a studentů pro trh práce, jinak řečeno, aby vychovávaly studenty jako uplatnitelnou pracovní sílu.

To je trend, který se zhoubně šíří světem, aniž se přemýšlí, zda je to žádoucí pro společnost, její vývoj a budoucnost.

Podle sociální trojčlennosti vzdělání patří do sféry svobodného duchovního života. Ten nesmí podléhat ani politickým nařízením (politici mají nastavit pouze dobré a vyvážené smlouvy, nikoli diktovat svobodné sféře, co a jak v ní mají studenti studovat), ani nesmí podléhat  ekonomickým zájmům a tlakům.

Pokud bude školství vychovávat svobodné a tvůrčí, všestranně nadané studenty, bude obohacovat všechny obory, přičemž specializace pak už bude záležet na každém jedinci, jeho talentu a rozhodnutí. Není však žádoucí ani možné, aby se vychovávala pracovní síla pro jednotlivé podniky, tak jak to navrhuje B. Sobotka a další.

Tato krátkozrakost by se brzy vymstila, protože podnik nebo odvětví zkrachuje a zůstanou jednosměrně vychovaní a zaměření lidé, kteří nebudou jinak použitelní. V minulosti, ale i v současnosti nejvíce tvůrčí byli lidé s mnoha obory, široce zaměření, lidé s velkým rozhledem. Takoví mohou přicházet s novými nápady a neotřelými řešeními. Trend doby, aby ekonomika vyráběla „fachidioty“ na míru svému podnikání a aby ekonomika ovlivňovala , co se má studovat, je nezdravý a povede k zániku vzdělanosti, společnosti i její budoucnosti..

Našim politikům schází schopnost přemýšlet a navíc podléhají ekonomickým tlakům.

Táňa Fischerová


Český helsinský výbor