Nové vize

PRINCIPY KLÍČOVÉHO HNUTÍ V PRAXI: Dětské skupiny

17. 7. 2014

Náš program Klíčového hnutí je postaven na principu sociální trojčlennosti, to znamená oddělení ekonomiky, politiky a duchovně-kulturní oblasti do samostatných částí, které pracují podle vlastních principů a rozhodují o sobě samy, každá organizacemi, které si utvoří. Protože mnohým není jasné, o čem mluvíme, rozhodli jsme se dokumentovat nutnost tohoto nazírání na společnost a její principy na příkladech současných zákonů a událostí v naší společnosti.

 

DĚTSKÉ SKUPINY

Ve sněmovně nedávno prošel zákon o dětských skupinách, který má pomoci zoufalému stavu, kdy po masivním rušení školek v letech devadesátých s argumenty, že se rodí méně dětí, nastal naprostý nedostek těchto zařízení, takže matky nemohou chodit do práce, protože nemají kam děti dávat a babičky často musejí pracovat, aby zaplatily nájem, takže nemohou vypomáhat jako dřív.

Už tenkrát bylo zřejmé, že jde o rozhodnutí nekompetentní, protože až začnou přicházet na svět děti silných ročníků sedmdesátých let,  nebudou mít kam chodit. Mnohým akterům tehdejších rozhodnutí šlo spíše o budovy školek, které tak zmizely z veřejného vlastnictví do vlastnictví soukromého.

Podle sociální trojčlennosti má sféra politická, zákonodárná vytvářet zákony na základě rovnosti všech složek společnosti. Ze sněmovny však vycházejí zákony, které ve valné většině straní pouze jedné skupině, většinou mocným ekonomickým subjektům, jejichž peníze ovlivňují jak strany, tak jednotlivce. Vidět je to i na zákoně o dětských skupinách, které sice možná některým skupinám pomohou, jiné však zničily. Jde zejména o lesní školky, které se rozšířily svépomocí, do kterých děti chodí moc rády a ve kterých si hrají na čerstvém vzduchu, takže jsou zdravější a je také rozvíjen jejich vztah k přírodě.  Přestože byli poslanci upozorněni, že poškodí takovéto skupiny, zákon schválili. Tím opět zasáhli do svobodné vůle rodičů vybrat si zařízení, kam chtějí své děti dávat a omezili rozvoj dětí, které takovýto typ školky potřebují. Je to nejen doklad špatné práce poslanců, kteří takto hlasovali, ale i zvůle, která porušuje rovnost všech před zákonem.

Táňa Fischerová


Český helsinský výbor