Komunální volby

Klíčové hnutí nesestavuje vlastní kandidátku do Komunálních voleb 2014, ale naši jednotliví členové budou kandidovat ve spojení s místními seskupeními.


Český helsinský výbor