Prezidentská volba

"Záleží mi na tom, aby u nás každý člověk mohl žít v ovzduší důvěry, vzájemné solidarity a tvořivé činnosti. K tomu je třeba měnit poměry ekonomické i politické. Tvořiví lidé u nás vždycky žili, jenom to neměli a nemají lehké. Je to naše společná práce a nikdo ji za nás neudělá. Možná právě teď přišel čas pokusit se věci měnit. Změna je možná, je v každém z nás. Držme si palce"

Táňa Fischerová

 

V létě roku 2012 se po dlouhém váhání paní Táňa Fischerová rozhodla vyslyšet mnohé výzvy k přijetí prezidentské kandidatury v historicky první přímé volbě prezidenta České republiky, a přestože nebylo času nazbyt, podařilo se díky značnému úsilí řady dobrovolníků nasbírat potřebných padesát tisíc podpisů, které byly třeba k zákonnému uznání kandidatury. Přesné číslo bylo 72 610 podpisů, z nichž MV uznalo jako platných 64 961.

Táňa Fischerová se rozhodla pro prezidentskou kampaň s minimálním rozpočtem a bez prvků marketingové manipulace. Na rozdíl od jiných kandidátů nedisponovala miliony na volebních účtech a postavila se například proti rozšířenému využívání billboardů. Kampaň Táni Fischerové byla postavena na neplacených nadšencích. Ti se často velmi originálním a tvůrčím způsobem podíleli na šíření myšlenek, které se dají shrnout do hesla: „Nevolme již menší zlo, volme rovnou dobro!“. Táňu Fischerovou v prezidentské kampani podporovala řada známých osobností a krom Klíčového hnutí ji podpořila i Strana zelených.
166 211 hlasů, které Táňa Fischerová prostřednictvím nekomerční kreativní kampaně získala, lze považovat za skvělý úspěch a závazek do budoucna. V České republice žije evidentně mnoho lidí, kteří si uvědomují, že se současným systémem nelze čelit novým výzvám a je nutné hledat alternativy.

Podrobnější informace naleznete na oficiálním kandidátském webu: http://prezidentkatf.cz/

Další zajímavé odkazy:


Český helsinský výbor