Jak se stát členem

ČLENEM KLÍČOVÉHO HNUTÍ MŮŽE BÝT OBČAN ČR, KTERÝ:

ČLENSTVÍ VZNIKÁ:

              Zveme čestné a aktivní lidi mezi nás. Ať už formou studia a chápání našich programů nebo přímo přijetím aktivní účasti.

 


Český helsinský výbor